Privacy Statement

Privacy Statement

Tropicana Looza Benelux (hierna te noemen Alvalle) respecteert de privacy van elke bezoeker aan deze site. U moet zich echter realiseren dat volledige beveiliging van gegevens op het Internet niet gegarandeerd kan worden. Hierna wordt beschreven hoe Alvalle gegevens verzamelt en hoe die gegevens gebruikt worden.

1. On line communicatie
Alvalle maakt gebruik van betrouwbare datanetwerken die zijn beveiligd met firewall- en passwordbeveiliging die binnen de branche gebruikelijk zijn. Desondanks kunnen berichten, die u stuurt aan Alvalle middels de site, worden onderschept of op andere wijze gemanipuleerd worden. Alvalle adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie via de site aan Alvalle te sturen. Indien u er voor kiest om berichten aan Alvalle via de site te sturen, accepteert u het risico dat deze berichten onderschept of anderszins gemanipuleerd kunnen worden door een derde.

2. Persoonlijke informatie
Alle persoonsgegevens, die u via deze website verstrekt, zullen worden behandeld conform de van toepassing zijnde privacywetgeving. Op basis van deze wetgeving kunt u inzage krijgen in de informatie die Alvalle over u heeft en zonodig correcties aan laten brengen. Alvalle verzamelt alleen persoonsgegevens die op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een profiel op deze website, of het verzenden van een e-mail geeft u Alvalle toestemming uw persoonlijke gegevens op te slaan en te gebruiken voor statistische en direct marketing doeleinden. Indien u geen prijs stelt op direct marketing informatie, kunt u dat laten weten door Alvalle te bellen op nummer 0800-20330.

3. Automatisch vergaarde niet-persoonlijke identificatieinformatie
In sommige gevallen zal Alvalle gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals welke versie browser of computer operating system een bezoeker gebruikt, IP-adressen toegewezen door providers, etc. Deze gegevens helpen Alvalle de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers.

4. Cookies
Alvalle maakt op haar internetsite gebruik van zogenaamde 'cookies'. Dit houdt in dat er een klein tekstbestand (cookie) naar uw computer wordt gestuurd, zodat het gebruik van de site vanaf uw computer in de toekomst wordt vergemakkelijkt. Indien u geen cookies wilt ontvangen, kunt u het hulpbestand van uw internetbrowser raadplegen om te kijken hoe u de cookies kunt blokkeren of een waarschuwing kunt krijgen voordat er een cookie wordt opgeslagen.

5. Wijzigingen
Alvalle behoudt het recht deze privacy statement op elk moment, zonder kennisgeving, te wijzigen. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van deze website bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van deze gewijzigde privacy statement. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.